Làm thế nào để đặt hàng?

Các bước đặt hàng tương tự như đặt hàng các sản phẩm trong nước. Dưới đây là đường link hướng dẫn đặt hàng: https://support.leflair.vn/hc/vi/articles/214814057-L%C3%A0m-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-%C4%91%E1%BB%83-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-

Tại trang sản phẩm, trong giỏ hàng của bạn, và ngay cả trang thanh toán, chúng tôi sẽ thể hiện cho bạn biết sản phẩm bạn đặt có phải là hàng nhập khẩu hay không.

Ở bước thanh toán, bạn phải thanh toán bằng thẻ tín dụng VISA/MASTER Card/American Express.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu