Tôi có thể thay đổi thông tin đơn hàng được không?

Chúng tôi hỗ trợ thay đổi thông tin đơn hàng bao gồm: hủy bỏ sản phẩm, hủy đơn hàng, thông tin giao hàng miễn là đơn hàng chưa được xác nhận. 

Chúng tôi rất tiếc không thể thay đổi bất kỳ thông tin nào trong đơn hàng khi đơn hàng đã được xác nhận vì lúc này đơn hàng đã được đóng gói và luân chuyển giao từ nước ngoài.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu