Tôi phải thanh toán đơn hàng bằng hình thức nào?

Đối với hàng nhập khẩu, chúng tôi chỉ áp dụng một hình thức thanh toán duy nhất là thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ quốc tế. Các loại thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế sẽ được xử lý thông qua cổng thanh toán Stripe chấp nhận mã hóa 3D của thẻ Visa, MasterCard.

Bạn chỉ cần trả đúng số tiền sản phẩm, Leflair sẽ chịu hoàn toàn các chi phí liên quan khác.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu