Tôi có phải trả phí khi hủy đơn hàng nhập khẩu không?

Chúng tôi rất tiếc khi bạn hủy đơn hàng, nhưng chúng tôi sẽ không thu bất cứ khoản phí bổ sung nào cho việc hủy đơn hàng khi chưa xác nhận. Nếu quyết định hủy, bạn hãy gọi đến tổng đài 19006710 hoặc gửi email đến [email protected] càng nhanh càng tốt để được hỗ trợ về việc hủy đơn hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu