Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng dự kiến cho đơn hàng của bạn là từ 4-10 ngày làm việc kể từ lúc xác nhận đơn hàng. Đơn vị giao hàng của chúng tôi giao hàng thường xuyên từ thứ hai đến thứ 7, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trừ những ngày lễ tết. 

Nếu chúng tôi giao hàng nhưng bạn không tiện nhận, bạn vui lòng sắp xếp một ngày giao hàng khác với nhân viên giao hàng.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu