Tôi đặt nhiều sản phẩm trong cùng một đơn hàng, tôi có thể nhận được tất cả cùng lúc không?

Để mang lại sự hài lòng cho khách hàng, chúng tôi rất muốn giao hàng một lần cho bạn. Tuy nhiên, nếu đơn hàng của bạn gồm nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó bao gồm cả sản phẩm trong nước và sản phẩm nhập khẩu, đơn hàng sẽ được tách ra thành những đơn hàng nhỏ khác. Kho hàng của sản phẩm trong nước và sản phẩm nhập khẩu là khác nhau, nên các kiện hàng riêng lẻ cũng sẽ được giao đến cho bạn trong những lần khác nhau.

Chúng tôi sẽ gửi đến email đăng ký thành viên của bạn đường dẫn theo dõi tình trạng giao hàng cho từng kiện hàng khi kiện hàng được bàn giao thành công cho đối tác vận chuyển. Bạn hoàn toàn có thể theo dõi tình trạng giao hàng từ đường dẫn này.

Ngoài ra, tại website, trong mục quản lý đơn hàng, bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng đơn hàng của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu