Điều gì xảy ra nếu Leflair không thể liên hệ với tôi để xác nhận đơn hàng?

Chúng tôi luôn cố gắng liên hệ với bạn trong vòng 6 giờ làm việc kể từ lúc bạn đặt hàng thành công để đảm bảo mọi thông tin trong đơn hàng là chính xác và hàng được giao đến bạn trong thời gian sớm nhất.

Trong trường hợp không thể liên hệ với bạn trong vòng 6 giờ kể từ lúc đặt hàng, đơn hàng sẽ được tự động xác nhận. Chúng tôi cũng sẽ gửi đến bạn một email thông báo về việc đơn hàng đã được xác nhận. 

Ngay khi đơn hàng được xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao hàng cho đối tác vận chuyển. Bạn không thể thay đổi bất kỳ thông tin nào của đơn hàng kể từ thời điểm này.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu