Mất bao lâu để tôi nhận lại tiền sau khi hủy đơn hàng?

Chúng tôi sẽ hoàn tiền trực tiếp lại cho bạn trong vòng 3-7 ngày làm việc. Thời gian nhận tiền thực tế phụ thuộc vào loại hình thẻ của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu