Trung tâm bảo hành ở đâu?

Phiếu bảo hành bên trong bưu kiện sẽ cung cấp cho bạn địa chỉ liên hệ tới các trung tâm bảo hành. Đồng thời, thông tin về địa chỉ bảo hành cũng được thể hiện ở từng sản phẩm trên trang web www.leflair.vn.

Khi bạn có nhu cầu bảo hành sản phẩm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp địa chỉ bào hành cho từng dòng sản phẩm được cập nhật trên website www.leflair.vn. Những thông tin về địa chỉ và chính sách bảo hành khác không được đề cập trên website www.leflair.vn sẽ không được áp dụng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu