Tôi có phải trả phí sửa chữa không?

Mọi sản phẩm chúng tôi bán ra đều là hàng chính hãng, nên chính sách bảo hành cũng phụ thuộc vào nhà sản xuất. Thông tin chi tiết về chính sách bảo hành sẽ được ghi đầy đủ trên phiếu bảo hành cũng như tại trang sản phẩm cho mỗi loại sản phẩm khác nhau. Lưu ý rằng nếu quá thời hạn bảo hành, bạn sẽ phải tự trả phí sửa chữa. 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu