Làm thế nào chắc chắn các sản phẩm của Leflair được bảo quản trong điều kiện tốt nhất?

Tất cả những sản phẩm của Leflair được bảo quản trong nhà kho của chúng tôi, đặt tại khu công nghiệp Tân Bình, Quận Bình Tân. Hàng hóa được lưu trữ trong điều kiện thích hợp để đảm bảo sản phẩm luôn luôn ở trạng thái tốt nhất và còn mới nguyên. Chúng tôi cũng vận hành những nguyên tắc bảo quản hợp lý để chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được những sản phẩm chất lượng từ nhà sản xuất hoặc từ nhà cung cấp.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu