Khi tôi hủy đơn hàng, mất bao lâu để tôi nhận lại tiền?

Trong trường hợp hủy bỏ đơn hàng chưa bàn giao cho đối tác vận chuyển:

- Hoàn tiền qua số dư tài khoản tại website www.leflair.vn (đối với đơn hàng thanh toán có sử dụng số dư tài khoản tại website www.leflair.vn): 1 ngày làm việc.

- Hoàn tiền qua thẻ tín dụng được sử dụng để mua hàng: 3-7 ngày làm việc. Thời gian nhận tiền thực tế phụ thuộc vào loại hình thẻ của bạn.

 

Trong trường hợp hủy bỏ đơn hàng đã được bàn giao cho đối tác vận chuyển:

- Hoàn tiền qua số dư tài khoản tại website www.leflair.vn: 2-5 ngày làm việc kể từ khi hàng về lại kho.

- Hoàn tiền qua thẻ tín dụng được sử dụng để mua hàng: 5-10 ngày làm việc kể từ khi hàng về lại kho.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu