Tôi có thể thay đổi địa chỉ giao hàng cho đơn hàng đã đặt không?

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ giao hàng cho đơn hàng mà bạn đã đặt, hãy chắn chắn rằng đơn hàng này chưa được chúng tôi xác nhận qua điện thoại. Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng 19006710 để chúng tôi cập nhật địa chỉ giao hàng mới cho bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu