Làm thế nào để hủy bỏ một sản phẩm trong giỏ hàng của tôi?

Nhấp vào mục “giỏ hàng” ở góc phải của thanh công cụ hiển thị chi tiết giỏ hàng của bạn. Danh sách các sản phẩm bạn đặt sẽ được hiển thị.

Tìm sản phẩm mà bạn muốn hủy và nhấp vào biểu tượng ( dấu x màu đỏ ) bên cạnh.

Giỏ hàng của bạn sẽ tự động cập nhật và món hàng sẽ bị xóa.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu