Làm thế nào Leflair có thể xác nhận giao dịch bằng thẻ cho tôi?

Mọi giao dịch thanh toán thông qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế đều được thực hiện qua cổng thanh toán an toàn. Quá trình xác minh được thực hiện tự động dựa trên thuật toán máy tính, vì vậy thông tin thanh toán của bạn sẽ được an toàn và bảo mật bởi AsiaPay.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu