Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng khi nhận hàng không?

Hiện tại chúng tôi chỉ áp dụng hình thức trả trước ngay khi bạn đặt hàng tại www.leflair.vn

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu