Điều gì xảy ra sau khi tôi đặt hàng?

Sau khi đặt hàng, bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi với thông tin chi tiết của đơn hàng. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian giao hàng thích hợp cho bạn. Chúng tôi cũng sẽ gọi cho bạn trước khi giao hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu