Làm thế nào để tôi kiểm tra phí giao hàng khi đặt hàng?

Khi bạn chọn mua sản phẩm của Leflair và tiến hành thanh toán, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn danh sách các sản phẩm cùng với mức phí giao hàng áp dụng. Giá cuối cùng là đã bao gồm phí giao hàng; Leflair sẽ không thêm vào bất kỳ phí nào khác trong đơn hàng của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu