Chính sách giao hàng của Leflair có thay đổi không?

Chính sách giao hàng của chúng tôi được đăng trên www.leflair.vn/shipping/; mọi thay đổi về chính sách giao hàng sẽ được cập nhật trên website.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu