Leflair có giao hàng vào cuối tuần hay ngày lễ không?

Đơn vị giao hàng của chúng tôi giao hàng thường xuyên từ thứ hai đến thứ 7, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, trừ những ngày lễ tết.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu