Làm thế nào để biết một sản phẩm có còn hàng hay không?

Từ website của chúng tôi, bạn sẽ được thông báo một sản phẩm là có sẵn hay hết hàng.

Hoặc vào mục “Sản phẩm” để biết thêm chi tiết:

 

Size sản phẩm hiện rõ màu trắng và có thể chọn được tức là size này vẫn còn hàng.

Size sản phẩm bị mờ màu xám và không thể chọn được tức là size này không còn hàng. 

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu