Sản phẩm mà tôi muốn mua đã hết hàng, liệu có được chào bán nữa không?

Chúng tôi biết rõ sự khó chịu của quý khách khi không mua được món hàng mà mình yêu thích. Chúng tôi luôn cố gắng dự trữ nguồn hàng nhiều nhất có thể nhưng đôi khi một số sản phẩm có thể bán hết nhanh hơn dự kiến. Vì mỗi chương trình chỉ giới hạn trong một thời gian ngắn, nên chúng tôi khuyên bạn đừng nên chần chừ nếu bạn thực sự yêu thích một món hàng nào đó.

Chúng tôi không thể đảm bảo các sản phẩm mà bạn muốn sẽ có hàng trở lại; chúng tôi sẽ liên hệ với các đối tác và thông báo cho bạn nếu có hàng trở lại. Thêm vào đó, hãy đề xuất bất kỳ thương hiệu sản phẩm mà bạn mong muốn được xuất hiện ở Leflair, để chúng tôi có thể đáp ứng xa hơn nhu cầu của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu