Tôi có thể đề xuất một thương hiệu tôi yêu thích xuất hiện trên Leflair được không?

Chúng tôi luôn ghi nhận mọi ý kiến đóng góp của khách hàng. Bạn muốn đề xuất một thương hiệu mới? Hãy liên hệ với chúng tôi tại brands@leflair.vn

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu