Các sản phẩm của Leflair được lấy từ đâu?

Sản phẩm được chào bán tại Leflair có nguồn gốc từ những đối tác đáng tin cậy, hoặc là nhập trực tiếp từ các thương hiệu quốc tế, hoặc từ các đại lý được ủy quyền. Mỗi sản phẩm đều kèm theo hóa đơn gốc và không vi phạm bất kỳ chuẩn mực thương mại nào. Để đảm bảo nguồn gốc cho các sản phẩm, chúng tôi yêu cầu từ các đối tác những chứng từ sau đây:

  • Nếu đối tác của chúng tôi là một thương hiệu, chúng tôi sẽ yêu cầu một bản sao “giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu” được cung cấp bởi Cục sở hữu trí tuệ.
  • Nếu đối tác của chúng tôi là một đại lý ủy quyền, chúng tôi sẽ yêu cầu một bản sao “giấy chứng nhận ủy quyền” được cung cấp bởi chủ sở hữu nhãn hiệu.
  • Nếu đối tác của chúng tôi là đơn vị bán lẻ, chúng tôi sẽ yêu cầu một bản sao “giấy chứng nhận ủy quyền” được cung cấp bởi chủ sở hữu nhãn hiệu cho các nhà phân phối được ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền, chứng nhận thỏa thuận phân phối ủy quyền của các đơn vị bán lẻ.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu