Tôi có cần phải trả phí cho việc hủy bỏ đơn hàng trước khi được xác nhận bởi nhân viên chăm sóc khách hàng không?

Chúng tôi rất tiếc khi bạn hủy đơn hàng, nhưng chúng tôi sẽ không thu bất cứ khoản phí bổ sung nào cho việc hủy đơn hàng khi chưa xác nhận với nhân viên chăm sóc khách hàng qua. Nếu quyết định hủy, bạn hãy gọi đến tổng đài 19006710 hoặc gửi email đến help@leflair.vn càng nhanh càng tốt để được hỗ trợ về việc hủy đơn hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu