Tôi có thể thay đổi phương thức thanh toán sau khi đặt hàng không?

Nếu bạn muốn thay đổi hình thức thanh toán, cách tốt nhất là đặt một đơn hàng mới sau khi hủy đơn hàng trước đó. Bạn có thể đặt một đơn hàng mới nếu gian hàng vẫn còn sản phẩm.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu