Làm thế nào để tôi biết được việc thanh toán trực tuyến của tôi thành công?

Ngay khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn một email xác nhận với chi tiết giao dịch của bạn. Email này chỉ được gửi đến cho bạn khi giao dịch thành công. Bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi nếu bạn chưa nhận được email xác nhận.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu