Việc xác nhận thẻ mất bao lâu?

Việc xác nhận sẽ được thực hiện ngay lập tức; tuy nhiên trong trường hợp việc xác nhận phải chờ trong vòng 24 giờ kể từ khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ tự động hủy đơn hàng của bạn và áp dụng chính sách hoàn tiền.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu