Tôi có phải trả phí khi thanh toán bằng thẻ tín dụng trên Leflair không?

Giá hiển thị trên trang web của Leflair là giá cuối cùng, đã bao gồm tất cả các khoản phí liên quan đến thanh toán trực tuyến. Leflair sẽ chi trả mọi phí liên quan đến giao dịch trực tuyến từ ngân hàng, cổng thanh toán và nhà cung cấp thẻ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu