Leflair có lưu thông tin thẻ tín dụng của tôi không?

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin chúng tôi nhận được từ bạn và sẽ không chủ động lưu lại thông tin thẻ của bạn. Ngoài ra, để đảm bảo tính an toàn cho việc thanh toán của bạn, chúng tôi sử dụng chuẩn bảo mật thanh toán an toàn SSL và hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng để đảm bảo các giao dịch được bảo vệ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu