Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng của người khác để thanh toán được không?

Chúng tôi không khuyến khích sử dụng thẻ tín dụng của người khác để thanh toán vì lý do an toàn, nhưng đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn trong suốt quá trình thanh toán.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu