Tôi có cần phải xác nhận đơn hàng bằng điện thoại không?

Sau khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ gọi cho bạn để xác nhận chi tiết đơn hàng trong giỏ hàng của bạn, địa chỉ liên hệ và thông tin giao hàng, và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo. Bước này là cần thiết trước khi chúng tôi tiến hành giao hàng, vì vậy vui lòng không tắt điện thoại để chúng tôi có thể giao hàng cho bạn sớm nhất.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu