Chi phí phát sinh khi giao hàng là gì?

Bạn sẽ không mất một khoản phí nào khi bạn thanh toán bằng số dư tài khoản tại website www.leflair.vn hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ. Cho những đơn hàng thanh toán bằng các hình thức còn lại, Leflair áp dụng một mức phí chung cho các đơn hàng là 25,000 Việt Nam đồng đã bao gồm thuế. Phí vận chuyển không phụ thuộc vào khoảng cách hay số lượng sản phẩm bạn đặt. Nếu bạn hủy một phần đơn hàng của bạn, phí giao hàng vẫn được tính như cũ.

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu