Tôi sẽ nhận được cuộc gọi từ Leflair trước khi giao hàng không?

Đối tác vận chuyển của chúng tôi sẽ gọi cho bạn trong ngày giao hàng để chắc chắn bạn có thể nhận hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu