Tôi sẽ nhận được cuộc gọi từ Leflair trước khi giao hàng không?