Sản phẩm được đóng gói như thế nào?

Bạn sẽ được nhận sản phẩm trong một thùng/hộp chúng tôi thiết kế riêng cho bạn. Bạn sẽ rất vui khi thấy được điều bất ngờ chúng tôi dành cho bạn bên trong mỗi chiếc hộp. Chúng tôi có những kích cỡ khác nhau phù hợp với sản phẩm để chắc chắn rằng sản phẩm của bạn được bảo vệ tốt nhất trong suốt quá trình vận chuyển.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu