Tôi đặt nhiều sản phẩm trong cùng một đơn hàng, tôi có nhận được tất cả cùng một lúc không?

Để mang lại sự hài lòng cho khách hàng, chúng tôi rất muốn giao hàng một lần cho bạn; chúng tôi sẽ đóng gói các sản phẩm lại trong cùng một thùng với một trong 6 thùng sẵn có của Leflair. Tuy nhiên, nếu đơn hàng cồng kềnh không thể đặt vào cùng một thùng, chúng tôi phải để riêng thành nhiều thùng. Trong trường hợp này, chúng tôi vẫn giao các thùng hàng đến cùng một lúc cho bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu