Sau bao lâu thì tôi phải xác nhận đơn hàng của mình?

Sau khi hoàn tất các bước thực hiện đơn hàng, bạn sẽ có 6 tiếng để xác nhận đơn hàng của mình. Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ gọi điện thoại đến cho bạn, nếu như bạn không thể xác nhận đơn hàng trong khoảng thời gian này bởi vì bạn không chắc chắn, đang phân vân hoặc là các nhân viên chăm sóc khách hàng không thể liên lạc được với bạn, chúng tôi sẽ hủy đơn hàng của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu