Tôi đã làm mất Hóa đơn GTGT/ phiếu bảo hành/ Giấy chứng nhận hàng chính hãng, tôi có được trả hàng hay không?