Tôi đã làm mất Hóa đơn GTGT/ phiếu bảo hành/ Giấy chứng nhận hàng chính hãng, tôi có được trả hàng hay không?

Nếu sản phẩm của chúng tôi có kèm theo phiếu bảo hành hoặc Giấy chứng nhận hàng chính hãng, bạn phải cung cấp đầy đủ giấy tờ khi hoàn trả lại cho chúng tôi. Mọi sản phẩm phải được trả lại kèm theo hóa đơn GTGT. Nếu như thiếu một trong những giấy tờ kèm theo , việc đổi trả của bạn sẽ không thực hiện được.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu