Khi nào tôi được nhận lại tiền?

Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn ngay khi chúng tôi nhận lại sản phẩm từ bạn. Trong trường hợp hoàn tiền qua ngân hàng, quá trình giao dịch sẽ mất khoảng 3 ngày làm việc.  Nếu hoàn trả qua số dư tài khoản tại www.leflair.vn, việc hoàn trả sẽ được thực hiện trong vòng 24 giờ.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu