Tại sao tôi không thể giữ sản phẩm lâu trong giỏ hàng?

Những ưu đãi của Leflair chỉ dành riêng cho hội viên với số lượng có hạn và chỉ trong một thời gian nhất định từ 3-5 ngày. Đây chính là ly do tại sao bạn không thể giữ những sản phẩm yêu thích của bạn quá lâu trong giỏ hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu