Làm thế nào để theo dõi tình trạng trả hàng?

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu từ bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một đường dẫn với đầy đủ thông tin hoàn trả. Hãy tham khảo hình ảnh minh họa sau:

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu