Mất bao lâu để nhận được phản hồi về việc hoàn trả?