Mất bao lâu để nhận được phản hồi về việc hoàn trả?

Đường dẫn chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ cho bạn biết thời điểm chúng tôi nhận lại đơn hàng của bạn. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn trong vòng 24 giờ nếu bạn chọn hình thức hoàn trả qua số dư tài khoản trên www.leflair.vn; và trong vòng 3 ngày đối với hình thức hoàn trả qua tài khoản ngân hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu