Làm thế nào để kiểm tra liệu sản phẩm của tôi có được áp dụng trả hàng hay không?

Website của chúng tôi sẽ hiển thị cụ thể sản phẩm của bạn có nằm trong danh sách được hoàn trả hay không. Bạn cũng có thể xác nhận lại một lần nữa ở bước tiến hành đặt hàng. Nếu bạn vẫn không chắc chắn về điều này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900-6710.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu