Leflair có cam kết giữ bí mật thông tin của tôi không?

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin của bạn đều được mã hóa và không thể chia sẻ. Mọi thông tin chi tiết về tên, số điện thoại và email có thể được cũng cấp cho bên giao hàng để giao sản phẩm đến tận nơi cho bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu