Làm thế nào để thay đổi thông tin chi tiết trong tài khoản cá nhân của tôi?

Các bạn có thể theo các bước sau:

  • Đăng nhập vào tài khoản tại trang chủ Leflair
  • Ở góc phải màn hình, chọn “Tài khoản” → “Thông tin” → “Sửa thông tin”/”Thay đổi mật khẩu”

 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu