Tôi có cần phải trả phí cho việc hủy bỏ đơn hàng sau khi được xác nhận bởi nhân viên chăm sóc khách hàng không?

Bạn sẽ không bị mất phí cho việc hủy đơn hàng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu