Tôi có phải mất phí vận chuyển khi trả hàng hay không ?

Nếu như lý do trả hàng là do lỗi của Leflair (sai sản phẩm, hư hại hoặc bị lỗi),Leflair sẽ chịu tất cả các chi phí khi trả hàng và áp dụng cho tất cả các loại hình hoàn tiền (thẻ, tài khoản Leflair hoặc chuyển khoảng ngân hàng);

Cho những trường hợp trả hàng vì lý do khác, sẽ được chia thành 2 trường hợp như sau:

  • Trong trường hợp hoàn tiền bằng sô dư trên Leflair, Leflair sẽ chịu chi phí vận chuyển khi trả hàng;
  • Trong trường hợp hoàn tiền qua thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng, Leflair sẽ tính bạn 50,000 VND cho phí vận chuyển khi trả hàng.
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu