Tại sao các chương trình khuyến mãi của Leflair chỉ giới hạn trong thời gian ngắn?