Mỗi chương trình khuyến mãi diễn ra trong bao lâu?