Tôi có cần phải trả phí cho việc hủy bỏ đơn hàng sau khi được xác nhận bởi nhân viên chăm sóc khách hàng không?